Wijkbudgetten

Jij maakt de buurt… Wijkbudgetten, wat zijn dat?

De wijkbudgetten gaan binnenkort van start!

De gemeente Enschede stelt in 2012 wijkbudgetten beschikbaar voor de wijken*. In overleg met ons en andere wijkraden, dorpsraden, bewonerscommissies of andere vertegenwoordigers van de bewoners in de wijk worden plannen gemaakt over waar het geld voor gebruikt kan worden. In dit artikel proberen we aan te geven wat wijkbudgetten zijn, wat ermee gedaan kan worden en hoe het werkt.

Een wijkbudget is geld voor de wijk, waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd die de wijkbewoners belangrijk vinden. In de wijkbudgetten zijn verschillende budgetten samengevoegd, waaronder Buurt in Actie.

Wat u als wijkbewoner belangrijk vindt voor uw wijk kan heel verschillend zijn: van speeltoestellen tot het stimuleren van werk, een nieuwe inrichting van een plantsoentje tot het inzetten van een extra jongerenwerker. Binnen de kaders van de gemeente is heel veel mogelijk. Want U maakt de buurt….

  • Hoe werken de wijkbudgetten?
  • Wat kunnen we allemaal doen voor de wijk?
  • Hoe kunnen de wijkbewoners projecten aanleveren?

Deze vragen wil de gemeente Enschede niet zelf invullen. Want u als wijkbewoner kunt het beste aangeven hoe het voor u het beste werkt. En dat houdt in dat de gemeente Enschede met uw vertegenwoordiging, zoals de dorpsraad, wijkraad of bewonerscommissie praat over verschillende methoden en plannen. Maar juist uw goede ideeën zijn van harte welkom.

Als eerste aftrap is er op 22 juni jl. tijdens een informatieavond met heel veel vertegenwoordigers van wijk- en dorpsraden en andere bewonersorganisaties gesproken over de wijkbudgetten (Het verslag van deze avond vindt u hier) . Voorbeelden van andere plaatsen waar al gewerkt wordt met wijkbudgetten zijn aan de orde geweest en er is gesproken over methoden om de wijkbudgetten te verdelen in de wijk. Daarnaast is er gepraat over hoe je zoveel mogelijk bewoners kunt betrekken en wat er in een bestedingsplan voor een wijk moet komen te staan.

Deelnemers aan de avond reageerden op de wijkbudgetten met de volgende opmerkingen:

  •  Interessant, maar nu nog uitzoeken wat dat voor onze wijk betekent
  • Je moet dus anders denken, het gaat niet alleen over een speelveldje of wipkip
  • Er is nog heel veel onbekend, waar kan ik meer informatie krijgen?
  • Kunnen we niet gewoon doorgaan met Buurt in Actie?

Veel vragen dus en daar wil de gemeente Enschede ons en u graag mee helpen. Want Jij maakt de buurt… Doet u mee?

U kunt zich melden bij het bewonersplatform Mekkelholt via de contactpagina of bij Stadsdeelmanagement met vragen en plannen. Ook kunt u via dit formulier uw idee aanleveren.

Via de website www.enschede.nl/jijmaaktdebuurt is meer informatie te vinden.

Tevens kunt u vragen stellen over het wijkbudget, via het emailadres wijkbudgetten@enschede.nl.